Monitor lichte bedrijfswagens 2021

Een duidelijk beeld geven van trends, ontwikkelingen en voorkeuren op het gebied van bestelauto’s. Dat is het doel van de groots opgezette Monitor Lichte Bedrijfswagens. Opdrachtgever is de RAI Vereniging, uitvoerder is VMS | Insight en Automobiel Management steunt het initiatief. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen is het van belang dat er veel respons is. Doe mee aan de enquête. De resultaten worden gepresenteerd tijdens het Fleet Event op 7 en 8 april.

Deelnemen aan enquête

Onderwerpen

Thema’s die terugkomen zijn:

  • Welke overwegingen hebben eigenaren van lichte bedrijfswagens bij de keuze voor nieuwe voertuigen?
  • Hoe zal de vraag naar lichte bedrijfswagens zich ontwikkelen?
  • Heeft corona invloed op de keuzes die er moeten worden gemaakt met betrekking tot het wagenpark?
  • In hoeverre is er aandacht voor verduurzaming van het wagenpark?
  • Heeft de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s invloed op de keuze van bedrijfswagens?

Om een goed beeld te krijgen, is ook uw mening van groot belang. Daarom vragen wij u om de enquête in te vullen. Dit duurt ongeveer 15-20 minuten. Wie deelneemt, maakt bovendien kans op één van de Ipads. Daarnaast is het mogelijk om een samenvatting van het onderzoek te ontvangen. U kunt dat aan het einde van de vragenlijst aangeven.

Deelnemen aan enquête

Doelgroep onderzoek

Het onderzoek heeft betrekking op lichte bedrijfswagens waarvoor geen uitgebreid rijbewijs nodig is. Lichte bedrijfswagens zijn kleine, middelgrote en grote bestelauto’s, pick-ups en personenbusjes tot 3,5 ton GVW. Ook elektrische bedrijfswagens tot 4,2 ton GVW horen in deze categorie. Zware bedrijfswagens boven 3,5 ton GVW vallen buiten de scope van dit onderzoek.

Voor dit onderzoek wordt de mening gevraagd van functionarissen die (mede-) verantwoordelijk zijn voor de invulling van het wagenpark bedrijfswagens. De enquête is niet bedoeld voor leasebedrijven.