Fleet Ladies

Al een aantal jaar komt een groot aantal vrouwelijke fleetmanagers, hr-fuctionarissen en andere mobiliteitsverantwoordelijken bij bedrijven samen om te netwerken én om bijgepraat te worden over de laatste ontwikkelingen in het vak. De dag begint met een inloop met koffie en thee. Daarna volgt een interactieve sessie gegeven door Lysbeth van Silfhout. Als afsluiting is er een lekkere lunch. In de middag kunnen de deelnemers aansluiten bij het Fleet Event.

11.00 – 11.30 Inloop
11.30 – 12.30  Inhoudelijk programma Fleet Ladies
12.30 – 13.30  Netwerklunch
13.30 – 17.00  Fleet Event
17.00 – 18.00  Netwerkborrel

Registreren

Fleet Ladies